Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
124338

Xã Nam Xuân chuẩn bị chu đáo cho Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 16/04/2021 08:53:56

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, thời gian qua Đảng uỷ, UBND xã Nam Xuân đã làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Để phát huy và thực hiện tốt quyền làm chủ của nhân dân công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Nam Xuân đã và đang được chuẩn bị chu đáo, toàn diện.
171425406_300720688241930_3554929553965458695_n.jpg

Trong đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, với nhiều hình thức, phương pháp nhằm phát huy hơn nữa bài học từ sức mạnh lòng dân để thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo kế hoạch, tiến độ triển khai công tác tuyên truyền bầu cử chia thành 3 đợt: trước, trong và sau bầu cử với các nhóm nội dung tuyên tuyền cụ thể. Tập trung tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; về các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015; về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền về công tác bầu cử. Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền đậm nét về không khí, kết quả công tác chuẩn bị bầu cử; tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân trong xã…
A ĐẠI KK.jpg

Đến nay toàn xã cơ bản đã hoàn thành việc quán triệt Chỉ thị của các cấp về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; quán triệt, hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng củ đại biểu HĐND cấp xã tại các bản. Kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 cũng đã được triển khai rộng khắp đến bà con nhân dân.

174256585_321552455994111_4517828735832374114_n.jpg

Cuộc bầu cử sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật (23/5/2021). Thời gian không còn nhiều, trong khi phải triển khai thực hiện một khối lượng công việc lớn và quan trọng; nhất là tình hình dịch COVID – 19 có nhiều diễn biến phức tạp đang đặt ra nhiều thách thức, áp lực đối với công tác chỉ đạo, chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Tuy nhiên, phát huy những kết quả, kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng của xã vừa qua, Đảng uỷ, UBND và Ban chỉ đạo bầu cử của xã sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các công tác chuẩn bị theo phương châm chủ động, chu đáo, với trách nhiệm cao nhất, chất lượng nhất.

Đến thời điểm hiện tại, Ủy ban nhân dân xã nam Xuân đã ban hành Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của UBND xã Nam Xuân về thành lập khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn xã, gồm 5 (năm) khu vực bỏ phiếu. Cụ thể:

- Khu vực bỏ phiếu số 1 (Bản Bút)

- Khu vực bỏ phiếu số 2 (Bản Bút Xuân)

- Khu vực bỏ phiếu số 3 (Bản Nam Tân)

- Khu vực bỏ phiếu số 4 (Bản Đun Pù)

- Khu vực bỏ phiếu số 5 (Bản Khuông)

Kết quả lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nơi công tác đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Tính đến thời điểm hiện tại xã đã tổ chức xong hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Cụ thể:

- Đại biểu Quốc hội: 1 người

- Đại biểu HĐND cấp huyện: 2 người

- Đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã: 45 người

- Tổng số hội nghị đã tổ chức là 5, với tổng số người tham gia là 560

Ủy ban bầu cử xã Nam Xuân đã lập xong danh sách cử tri và niêm yết tại trụ sở Uỷ ban và các đơn vị bầu cử theo đúng thời gian kế hoạch đề ra. Tổng cử tri đến thời điểm hiện tại là 1.790 cử tri bầu cho 4 cấp, (trong đó số cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội :1.790; số cử tri bầu cử đại biểu HĐND tỉnh : 1.790; số cử tri bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện là 1.790, số cử tri bầu cử đại biểu HĐND cấp xã là 1.783)

171309814_1693303900845034_4896446606695473231_n.jpg

Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng, tin tưởng xã Nam Xuân sẽ chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tạo tiền đề thuận lợi cho sự ổn định và phát triển của địa phương trong những năm tiếp theo.

Bích Bích

Xã Nam Xuân chuẩn bị chu đáo cho Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng lúc: 16/04/2021 08:53:56 (GMT+7)

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, thời gian qua Đảng uỷ, UBND xã Nam Xuân đã làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Để phát huy và thực hiện tốt quyền làm chủ của nhân dân công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Nam Xuân đã và đang được chuẩn bị chu đáo, toàn diện.
171425406_300720688241930_3554929553965458695_n.jpg

Trong đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, với nhiều hình thức, phương pháp nhằm phát huy hơn nữa bài học từ sức mạnh lòng dân để thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo kế hoạch, tiến độ triển khai công tác tuyên truyền bầu cử chia thành 3 đợt: trước, trong và sau bầu cử với các nhóm nội dung tuyên tuyền cụ thể. Tập trung tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; về các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015; về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền về công tác bầu cử. Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền đậm nét về không khí, kết quả công tác chuẩn bị bầu cử; tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân trong xã…
A ĐẠI KK.jpg

Đến nay toàn xã cơ bản đã hoàn thành việc quán triệt Chỉ thị của các cấp về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; quán triệt, hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng củ đại biểu HĐND cấp xã tại các bản. Kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 cũng đã được triển khai rộng khắp đến bà con nhân dân.

174256585_321552455994111_4517828735832374114_n.jpg

Cuộc bầu cử sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật (23/5/2021). Thời gian không còn nhiều, trong khi phải triển khai thực hiện một khối lượng công việc lớn và quan trọng; nhất là tình hình dịch COVID – 19 có nhiều diễn biến phức tạp đang đặt ra nhiều thách thức, áp lực đối với công tác chỉ đạo, chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Tuy nhiên, phát huy những kết quả, kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng của xã vừa qua, Đảng uỷ, UBND và Ban chỉ đạo bầu cử của xã sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các công tác chuẩn bị theo phương châm chủ động, chu đáo, với trách nhiệm cao nhất, chất lượng nhất.

Đến thời điểm hiện tại, Ủy ban nhân dân xã nam Xuân đã ban hành Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của UBND xã Nam Xuân về thành lập khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn xã, gồm 5 (năm) khu vực bỏ phiếu. Cụ thể:

- Khu vực bỏ phiếu số 1 (Bản Bút)

- Khu vực bỏ phiếu số 2 (Bản Bút Xuân)

- Khu vực bỏ phiếu số 3 (Bản Nam Tân)

- Khu vực bỏ phiếu số 4 (Bản Đun Pù)

- Khu vực bỏ phiếu số 5 (Bản Khuông)

Kết quả lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nơi công tác đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Tính đến thời điểm hiện tại xã đã tổ chức xong hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Cụ thể:

- Đại biểu Quốc hội: 1 người

- Đại biểu HĐND cấp huyện: 2 người

- Đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã: 45 người

- Tổng số hội nghị đã tổ chức là 5, với tổng số người tham gia là 560

Ủy ban bầu cử xã Nam Xuân đã lập xong danh sách cử tri và niêm yết tại trụ sở Uỷ ban và các đơn vị bầu cử theo đúng thời gian kế hoạch đề ra. Tổng cử tri đến thời điểm hiện tại là 1.790 cử tri bầu cho 4 cấp, (trong đó số cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội :1.790; số cử tri bầu cử đại biểu HĐND tỉnh : 1.790; số cử tri bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện là 1.790, số cử tri bầu cử đại biểu HĐND cấp xã là 1.783)

171309814_1693303900845034_4896446606695473231_n.jpg

Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng, tin tưởng xã Nam Xuân sẽ chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tạo tiền đề thuận lợi cho sự ổn định và phát triển của địa phương trong những năm tiếp theo.

Bích Bích