Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
12
Hôm qua:
71
Tuần này:
134
Tháng này:
818
Tất cả:
16801

Danh bạ cơ quan chức năng xã Nam Xuân

Ngày 07/11/2017 09:18:56

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Di động

1

Hà Văn Chim

Bí thư ĐU - CT HĐND

01695.253.915

2

Hà Văn Ngoãn

PBT trực Đảng

01688.483.317

3

Hà Văn Thuyệt

Chủ tịch UBND

01686.224.455

4

Phạm Thị Nhị

PCT HĐND

0912.663.983

5

Hà Văn Nhược

PCT UBND

01257.003.128

6

Lương Thị Dung

PCT UBND

0946.098.345

7

Cao Văn Hái

Chủ tịch UBMTTQ

01662.508.700

8

Hà Văn Huê

Chủ tịch HCCB

01676.093.953

9

Ngân Văn Nguyệt

Chủ tịch HND

01669.885.930

10

Hà Thị Cươi

Chủ tịch HLHPN

01649.173.483

11

Cao Văn Vọng

Bí thư ĐTN

0976.868.124

12

Ngân Văn Tin

Trưởng Công an

0976.121.464

13

Hà Văn Ba

Xã đội trưởng

01659.382.305

14

Nguyễn Văn Tiến

Công chức TCNS

0981.947.888

15

Phạm Thế Nam Sơn

Công chức TCKH

01686.962.345

16

Hà Văn Tới

Công chức ĐCNLN

01652.316.209

17

Lương Văn Hỏi

Công chức ĐCXD

01695.440.098

18

Hà Văn Ngời

Công chức VP - TK

0975.715.109

19

Phạm Thị Huyền My

Công chức VP một cửa

0979.789.246

20

Hà Thị Bích

Công chức VHTT

0947.537.973

21

Hà Văn Tấc

Công chức VHXH

0946.344.012

22

Ngân Thị Thông

Công chức TP - HT

0977.494.530

Danh bạ cơ quan chức năng xã Nam Xuân

Đăng lúc: 07/11/2017 09:18:56 (GMT+7)

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Di động

1

Hà Văn Chim

Bí thư ĐU - CT HĐND

01695.253.915

2

Hà Văn Ngoãn

PBT trực Đảng

01688.483.317

3

Hà Văn Thuyệt

Chủ tịch UBND

01686.224.455

4

Phạm Thị Nhị

PCT HĐND

0912.663.983

5

Hà Văn Nhược

PCT UBND

01257.003.128

6

Lương Thị Dung

PCT UBND

0946.098.345

7

Cao Văn Hái

Chủ tịch UBMTTQ

01662.508.700

8

Hà Văn Huê

Chủ tịch HCCB

01676.093.953

9

Ngân Văn Nguyệt

Chủ tịch HND

01669.885.930

10

Hà Thị Cươi

Chủ tịch HLHPN

01649.173.483

11

Cao Văn Vọng

Bí thư ĐTN

0976.868.124

12

Ngân Văn Tin

Trưởng Công an

0976.121.464

13

Hà Văn Ba

Xã đội trưởng

01659.382.305

14

Nguyễn Văn Tiến

Công chức TCNS

0981.947.888

15

Phạm Thế Nam Sơn

Công chức TCKH

01686.962.345

16

Hà Văn Tới

Công chức ĐCNLN

01652.316.209

17

Lương Văn Hỏi

Công chức ĐCXD

01695.440.098

18

Hà Văn Ngời

Công chức VP - TK

0975.715.109

19

Phạm Thị Huyền My

Công chức VP một cửa

0979.789.246

20

Hà Thị Bích

Công chức VHTT

0947.537.973

21

Hà Văn Tấc

Công chức VHXH

0946.344.012

22

Ngân Thị Thông

Công chức TP - HT

0977.494.530