Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
124338

Danh bạ cơ quan chức năng xã Nam Xuân

Ngày 07/11/2017 09:18:56

STT

Họ và Tên

Chức vụ

SĐT

I

KHỐI ĐẢNG

1

Ngân Hồng Quân

P.Bí thư TT ĐU

0342591888

3

Hà Văn Ngoãn

P.Bí thư ĐU - CT UBND

0354996899

II

KHỐI UBND

1

Hà Văn Ngoãn

Chủ tịch UBND xã

0342591888

2

Hà Văn Nhược

PCT HĐND

0342192451

3

Phạm Thị Nhị

PCT UBND

0379396366

4 Cao Văn Vọng PCT UBND 0976868124

5

Hà Thị Bích

CC VHTT

0947537973

6

Lương Văn Hỏi

CC ĐCXDTN&MT

0395440098

7

Nguyễn Văn Tiến

CC KTNS

0915691333

8

Lê Tuấn Doanh

CC TCKH

0978776589

9

Bùi Trung Dũng

Trưởng CA xã

0943934333

10

Hà Văn Ba

Chỉ huy trưởng QS

0359382305

11

Hà Văn Tấc

CC LĐTB&XH

0976344012

12

Ngân Thị Thông

CC TPHT

0977494530

13

Hà Văn Ngời

CC VP- TK

0975715109

14

Hà Văn Chánh

CB VH TTTT

0968621361

15 Lê Cung Bình Phó Trưởng CAX 0962303848

16

Hà Văn Chế

PCH trưởng QS

0377899858

17

Trương Văn Vương

Cán bộ CAX 0975701381
18 Hà Hữu Hạnh Cán bộ CAX 0869142978
19 Nguyễn Tuấn Anh Cán bộ CAX 0981830762

III

KHỐI ĐOÀN THỂ

1

Cao Văn Hái

CT UBMTTQ

0362508700

2

Hà Thị Cươi

CT HLHPN

0349173483

3

Vi Thị Dung

BT ĐTN

0334909139

4

Ngân Văn Sới

CT HND

0345516764

5

Hà Văn Thầm

PCT UBMTTQ xã

0375757432

6

Hà Thị Ngơi

PCT HLHPN

0393304123

7

Hà Văn Thươn

PBT ĐTN

0369653428

8

Hà Văn Đức

PCT HND

0973025290

9

Hà Văn Thuấn

PCT HCCB

0362887552

10

Lương Văn Bương

CT HNCT

0973976741

IV

CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC, TRẠM Y TẾ

1

Lò Khâm Luyện

Hiệu trưởng Trường THCS

0979182739

2

Lê Đình Sâm

Hiệu trưởng Trường Tiểu học

0966715468

3

Trần Thị Chinh

Hiệu trưởng Trường Mầm Non

0356974892

4

Hà Quang Hới

Trưởng trạm y tế

0362891334

V

CÁC BẢN

1

Hà Công Chức

Bí thư - Trưởng bản Bút

0365397691

2

Hà Văn Thươn

Bí thư - Trưởng bản Bút Xuân

0369653428

3

Ngân Văn Phuôn

Bí thư - Trưởng bản Nam Tân

0379320183

4

Ngân Văn Sung

Bí thư - Trưởng bản Khuông

0362892870

5

Lương Văn Dân

Bí thư - Trưởng bản Đun Pù

0364218861

Danh bạ cơ quan chức năng xã Nam Xuân

Đăng lúc: 07/11/2017 09:18:56 (GMT+7)

STT

Họ và Tên

Chức vụ

SĐT

I

KHỐI ĐẢNG

1

Ngân Hồng Quân

P.Bí thư TT ĐU

0342591888

3

Hà Văn Ngoãn

P.Bí thư ĐU - CT UBND

0354996899

II

KHỐI UBND

1

Hà Văn Ngoãn

Chủ tịch UBND xã

0342591888

2

Hà Văn Nhược

PCT HĐND

0342192451

3

Phạm Thị Nhị

PCT UBND

0379396366

4 Cao Văn Vọng PCT UBND 0976868124

5

Hà Thị Bích

CC VHTT

0947537973

6

Lương Văn Hỏi

CC ĐCXDTN&MT

0395440098

7

Nguyễn Văn Tiến

CC KTNS

0915691333

8

Lê Tuấn Doanh

CC TCKH

0978776589

9

Bùi Trung Dũng

Trưởng CA xã

0943934333

10

Hà Văn Ba

Chỉ huy trưởng QS

0359382305

11

Hà Văn Tấc

CC LĐTB&XH

0976344012

12

Ngân Thị Thông

CC TPHT

0977494530

13

Hà Văn Ngời

CC VP- TK

0975715109

14

Hà Văn Chánh

CB VH TTTT

0968621361

15 Lê Cung Bình Phó Trưởng CAX 0962303848

16

Hà Văn Chế

PCH trưởng QS

0377899858

17

Trương Văn Vương

Cán bộ CAX 0975701381
18 Hà Hữu Hạnh Cán bộ CAX 0869142978
19 Nguyễn Tuấn Anh Cán bộ CAX 0981830762

III

KHỐI ĐOÀN THỂ

1

Cao Văn Hái

CT UBMTTQ

0362508700

2

Hà Thị Cươi

CT HLHPN

0349173483

3

Vi Thị Dung

BT ĐTN

0334909139

4

Ngân Văn Sới

CT HND

0345516764

5

Hà Văn Thầm

PCT UBMTTQ xã

0375757432

6

Hà Thị Ngơi

PCT HLHPN

0393304123

7

Hà Văn Thươn

PBT ĐTN

0369653428

8

Hà Văn Đức

PCT HND

0973025290

9

Hà Văn Thuấn

PCT HCCB

0362887552

10

Lương Văn Bương

CT HNCT

0973976741

IV

CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC, TRẠM Y TẾ

1

Lò Khâm Luyện

Hiệu trưởng Trường THCS

0979182739

2

Lê Đình Sâm

Hiệu trưởng Trường Tiểu học

0966715468

3

Trần Thị Chinh

Hiệu trưởng Trường Mầm Non

0356974892

4

Hà Quang Hới

Trưởng trạm y tế

0362891334

V

CÁC BẢN

1

Hà Công Chức

Bí thư - Trưởng bản Bút

0365397691

2

Hà Văn Thươn

Bí thư - Trưởng bản Bút Xuân

0369653428

3

Ngân Văn Phuôn

Bí thư - Trưởng bản Nam Tân

0379320183

4

Ngân Văn Sung

Bí thư - Trưởng bản Khuông

0362892870

5

Lương Văn Dân

Bí thư - Trưởng bản Đun Pù

0364218861