Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
24
Hôm qua:
71
Tuần này:
146
Tháng này:
830
Tất cả:
16813
 1. Vị trí địa giới
  1.1.Vị trí: Nam Xuân là một xã của huyện vùng cao Quan Hoá, nằm trong thung lũng hạ lưu Sông Luồng, Trung tâm xã cách trung tâm huyện 10 km về phía Tây của Huyện.
  1.2.Địa giới:
              - Phía Đông giáp xã Hồi Xuân
              - Phía Tây giáp xã Nam Tiến
   - Phía Nam giáp xã Trung xuân, xã Trung Hạ và xã Trung Thượng (huyện Quan  Sơn)
              - Phía Bắc giáp xã Hồi Xuân và Thanh Xuân
          Trung tâm xã đóng tại xóm 1 Bản Nam Tân. Từ trung tâm xã đến xóm xa nhất (Buốc Khoai - Bản Bút) là 5 km, trung bình bản cách bản từ 1 đến 3 km, xóm cách xóm từ 100 mét đến 1000 mét. Đường đi lối lại còn khó khăn, nhiều dốc cao, đất núi đá và suối, khe     
  2. Diện tích tự nhiên:  Tổng diện tích tích tự nhiên: 3.868.63ha.    
       Trong đó:
    Diện tích đất nông nghiệp: 3.611,71ha (chiếm 93,35%)        
   a) Đất sản xuất nông nghiệp: 131,68ha    
         Cây hàng năm     
          + Đất trồng lúa : 76,42ha
          + Đất cỏ dùng vào chăn nuôi: 0
          + Đất trồng cây hàng năm khác : 22,10ha   
        Cây lâu năm
          + Cây công nghiệp lâu năm : 0
          + Cây ăn quả : 0  
          + Cây lâu năm khác : 33,16ha 
      b) Đất lâm nghiệp : 3.476, 05ha
          + Đất rừng sản xuất : 2.296,45ha      
          + Đất rừng phòng hộ: 1.179,60ha
          + Đất rừng đặc dụng: 0
     c) Đất nuôi trồng thuỷ sản : 3,98ha        
          + Đất nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt : 3,98ha
     d)  Đất nông nghiệp khác : 0
                    -  Diện tích đất phi nông nghiệp: 144,06ha ( chiếm 3,72 %)
                    -  Diện tích đất chưa sử dụng:  112,86ha ( chiếm 2,91%)  
    3. Dân số và dân tộc
3.1. Tổng dân số (Theo số liệu điều tra năm 2016) là 2386 người. Trong đó Nam: 1.197 người; Nữ: 1.189 người.
               3.2. Dân số trong độ tuổi lao động (Theo số liệu điều tra năm 2016) là 982 người (chiếm 42 %)
3.3. Mật độ dân số Theo số liệu điều tra năm 2016) là: 62 người/km2
3.4. Thành phần dân tộc (Theo số liệu điều tra năm 2016) gồm:
+ Dân tộc Thái: 1.383 người (Chiếm 63,7%), phân bố chủ yếu ở Bản Bút, bản Đun Pù, Bản Na Lặc, Bản Na Cốc, Bản Nam Tân.
+ Dân tộc Mường: 905  người (Chiếm 32,2%), phân bố chủ yếu ở Bản Khuông và một số ít ở Bản Nam Tân.
+ Dân tộc Kinh: 98 người (Chiếm 4,1%), phân bố rải rác ở các bản: Bản Nam Tân, Bản Na Cốc, Bản Na Lặc, Bản Khuông.
+ Dân tộc Mông: 0 người (Chiếm 0 %)
+ Các dân tộc  khác: 0  người (Chiếm 0%)
3.5. Tiếng nói chung để giao lưu, giao dịch chủ yếu trong phạm vi địa bàn xã là tiếng Thái (khoam Tay).