Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
124338

Xã Nam Xuân tổ chức thành công đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Ngày 28/05/2020 09:00:43

Trong các ngày 18 và 19/5/2020, Xã Nam Xuân đã tổ chức thành công đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020- 2025. Dự chỉ đạo đại hội có đồng chí Phạm Bá diệm- Tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, CT HĐND huyện; đồng chí Lữ Ngọc Quý TV huyện ủy, Chủ Nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, tổ công tác chỉ đại đại hội, các đồng chí nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ, con em xa quê, cùng toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ xã về dự đại hộ

24cdfd3f1d2eda1dIMG_7475.jpg
Nhìn lại nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nam Xuân đã nỗ lực, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, thách thức để đạt và vượt các chỉ tiêu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Đặc biệt, cấp ủy Đảng đã phát huy tích cực vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Đây được coi là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nam Xuân tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị thời gian tới.Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, Nhiệm kỳ 2015 - 2020, tình hình kinh tế - xã hội của xã Nam Xuân tiếp tục ổn định và phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng: ngành nông, lâm nghiệp chiếm 63%; Dịch vụ thương mại chiếm 20%; Công nghiệp – xây dựng chiếm 17% (so với năm 2015 tỷ trọng nông, lâm nghiệp giảm 10%, Dịch vụ thương mại tăng 8%, Công nghiệp – xây dựng tăng 2%). Thu nhập bình quân đầu người tăng liên tục qua các năm, đến năm 2020 đạt 28,2 triệu đồng; tăng 8,5 triệu đồng so với năm 2015; vượt 8,2 triệu so với mục tiêu Nghị quyết đại hội. Sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm nhiệm kỳ 2015-2020 ước đạt 706 tấn, tăng 37,6% so với nhiệm kỳ trước, vượt 192,8 tấn so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội.

69bc6dbff2bd9bedIMG_7426.jpg

aa27d1b886d6c47dIMG_7447.jpg

Công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đặc biệt chú trọng việc tuyên truyền phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; huy động các nguồn lực, nhất là các nguồn lực trong nhân dân để xây dựng kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh phong trào hiến đất, tài sản trên đất. Trong 5 năm qua, Tổng kinh phí nhân dân tự đóng góp là: 416 triệu đồng, với hơn 2.551 ngày công. Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn đến nay được cứng hóa lên đến 89,7%; vượt 14,7% so với mục tiêu đại hội. Đến nay xã đã đạt 15/19 tiêu chí, toàn xã có 1 bản về đích nông thôn mới.Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng có bước phát triển khá. Trong nhiệm kỳ, đã thu hút được23,714 tỷ đồng vào đầu tư phát triểncơ sở hạ tầngkinh tế - xã hội. Trong đó nguồn ngân sách từ cấp trên là 20,514 tỷ đồng, nguồn ngân sách xã là 3,2 tỷ đồng để xây dựng các công trình như: Xây dựng mớiCông sở xã, xây dựng trạm y tế xã, xây dựng nhà văn hóa hai bản Khuông và Bút Xuân, xây mương Hang giàm; làm 13,716 km giao thông nông thôn…

87595f4dd2624eddIMG_7409.jpg

e8a2432106631d7dIMG_7462.jpg

Các hoạt động Văn hóa - xã hội, giáo dục, y tếcó nhiều chuyển biến tiến bộ, Các chính sách an sinh xã hội, phong trào đền ơn đáp nghĩa được thực hiện đầy đủ, kịp thời với những việc làm thiết thực như ủng hộ tiền mặt, hiện vật nhân dịp lễ tết cho các gia đình chính sách, gia đình có công với các mạng, người già neo đơn. Hàng năm, các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất như: 30a, 135, giảm nghèo bền vững…luôn được triển khai kịp thời, đúng đối tượng và đã mang lại nhiều thành công; tỷ lệ giảm nghèo bình quân đạt 12,8%/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã từ 20,52% năm 2015 xuống còn 7,39% năm 2020 (vượt mục tiêu đại hội đề ra 2,61%) .... An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững và ổn định, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương hàng năm; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên mọi lĩnh vực gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

2d7b929e9dfc9ccd3.png

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, vận động quần chúng tham gia xây dựng Đảng được Đảng bộ xã Nam xuân quan tâm thường xuyên. Cấp ủy Đảng, Chính quyền luôn kịp thời nắm bắt thông tin, xử lý dư luận xã hội; tăng cường đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, triển khai sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.Việc củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được chú trọng và đạt hiệu quả. Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm. Nhiệm kỳ qua, xã đã kết nạp được 18 đảng viên mới. Qua đánh giá xếp loại hàng năm, trung bình có 25% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 75% hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong sạch vững mạnh, vượt chỉ tiêu đại hội đề ra, không có tổ chức Đảng yếu kém; Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bình quân hàng năm đạt 12,6%, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 70,2%, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đạt 17,2.%, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.
Tại Đại hội, các ý kiến tham luận tập trung làm rõ những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế và tiếp tục đưa ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

3d498bb1c74d96adIMG_7505.jpg

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Lữ Ngọc Quý thường vụ huyện ủy- Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy đã biểu dương Đảng bộ và nhân dân xã Nam Xuân vì những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, kết quả đó cho thấy sự quyết tâm của Đảng bộ xã trong việc xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần nâng cao nhận thức, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của nhà nước trong sự nghiệp đổi mới, đưa địa phương vững bước đi lên theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng chí khẳng định, Nam Xuân có nhiều tiềm năng trong phát triển du lịch sinh thái nên Đảng bộ xã Đảng bộ xã cần tập trung phát triển du lịch sinh thái Hang phi, Pha Đay, du lịch cộng đồng tại bản Bút... Đây là một yêu cầu, nhiệm vụ to lớn đối với xã Nam Xuân trong nhiệm kỳ tới, vì thế, Đảng bộ xã cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để phát triển địa phương tương xứng với nhiệm vụ và yêu cầu đó. Để thực hiện được mục tiêu này, đòi hỏi Đảng bộ phải thống nhất, đoàn kết tạo đồng thuận trong nhân dân. Đồng chí Chủ Nhiệm ủy ban Kiểm tra huyện ủy đề nghị, trên cơ sở đánh giá những thành tựu, hạn chế trong nhiệm kỳ qua và xác định những thế mạnh của địa phương, Đảng bộ xã Nam Xuân cần có những giải pháp đồng bộ, tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm trên từng lĩnh vực; tập trung khai thác các lợi thế sẵn có và phát huy tối đa nội lực nhằm tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.Tập trung thực hiện xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện; Đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh....
ca70f1df5ca0ff6dIMG_7511.jpg

Các đại biểu đã phát huy dân chủ, sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nam Xuân khoá XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 12 đồng chí; bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện Quan Hóa lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 10 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

3bc1d78d7dbd8cdIMG_7570.jpg

Ngay sau thành côngĐại hội Đảng bộ xã Nam Xuân lần Thứ XIV, nhiệm kỳ 2020- 2025, chiều ngày 19/5/2020, Ban thường vụ huyện ủy đã công bố quyết định số 991 ngày 19/5/2020, về việc luân chuyển cán bộ. Theo đó Ban thường vụ huyện ủy Quan Hóa quyết định điều động đồng chí Vi Thị Huệ huyện ủy viên, thôi giữ chức Trưởng phòng văn hóa- thông tin huyện Quan Hóa, đề luân chuyển và chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức vụ Bí Thư Đảng ủy Xã Nam Xuân nhiệm kỳ 2020- 2025.Xã Nam Xuân tổ chức thành công đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đăng lúc: 28/05/2020 09:00:43 (GMT+7)

Trong các ngày 18 và 19/5/2020, Xã Nam Xuân đã tổ chức thành công đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020- 2025. Dự chỉ đạo đại hội có đồng chí Phạm Bá diệm- Tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, CT HĐND huyện; đồng chí Lữ Ngọc Quý TV huyện ủy, Chủ Nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, tổ công tác chỉ đại đại hội, các đồng chí nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ, con em xa quê, cùng toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ xã về dự đại hộ

24cdfd3f1d2eda1dIMG_7475.jpg
Nhìn lại nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nam Xuân đã nỗ lực, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, thách thức để đạt và vượt các chỉ tiêu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Đặc biệt, cấp ủy Đảng đã phát huy tích cực vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Đây được coi là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nam Xuân tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị thời gian tới.Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, Nhiệm kỳ 2015 - 2020, tình hình kinh tế - xã hội của xã Nam Xuân tiếp tục ổn định và phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng: ngành nông, lâm nghiệp chiếm 63%; Dịch vụ thương mại chiếm 20%; Công nghiệp – xây dựng chiếm 17% (so với năm 2015 tỷ trọng nông, lâm nghiệp giảm 10%, Dịch vụ thương mại tăng 8%, Công nghiệp – xây dựng tăng 2%). Thu nhập bình quân đầu người tăng liên tục qua các năm, đến năm 2020 đạt 28,2 triệu đồng; tăng 8,5 triệu đồng so với năm 2015; vượt 8,2 triệu so với mục tiêu Nghị quyết đại hội. Sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm nhiệm kỳ 2015-2020 ước đạt 706 tấn, tăng 37,6% so với nhiệm kỳ trước, vượt 192,8 tấn so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội.

69bc6dbff2bd9bedIMG_7426.jpg

aa27d1b886d6c47dIMG_7447.jpg

Công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đặc biệt chú trọng việc tuyên truyền phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; huy động các nguồn lực, nhất là các nguồn lực trong nhân dân để xây dựng kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh phong trào hiến đất, tài sản trên đất. Trong 5 năm qua, Tổng kinh phí nhân dân tự đóng góp là: 416 triệu đồng, với hơn 2.551 ngày công. Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn đến nay được cứng hóa lên đến 89,7%; vượt 14,7% so với mục tiêu đại hội. Đến nay xã đã đạt 15/19 tiêu chí, toàn xã có 1 bản về đích nông thôn mới.Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng có bước phát triển khá. Trong nhiệm kỳ, đã thu hút được23,714 tỷ đồng vào đầu tư phát triểncơ sở hạ tầngkinh tế - xã hội. Trong đó nguồn ngân sách từ cấp trên là 20,514 tỷ đồng, nguồn ngân sách xã là 3,2 tỷ đồng để xây dựng các công trình như: Xây dựng mớiCông sở xã, xây dựng trạm y tế xã, xây dựng nhà văn hóa hai bản Khuông và Bút Xuân, xây mương Hang giàm; làm 13,716 km giao thông nông thôn…

87595f4dd2624eddIMG_7409.jpg

e8a2432106631d7dIMG_7462.jpg

Các hoạt động Văn hóa - xã hội, giáo dục, y tếcó nhiều chuyển biến tiến bộ, Các chính sách an sinh xã hội, phong trào đền ơn đáp nghĩa được thực hiện đầy đủ, kịp thời với những việc làm thiết thực như ủng hộ tiền mặt, hiện vật nhân dịp lễ tết cho các gia đình chính sách, gia đình có công với các mạng, người già neo đơn. Hàng năm, các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất như: 30a, 135, giảm nghèo bền vững…luôn được triển khai kịp thời, đúng đối tượng và đã mang lại nhiều thành công; tỷ lệ giảm nghèo bình quân đạt 12,8%/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã từ 20,52% năm 2015 xuống còn 7,39% năm 2020 (vượt mục tiêu đại hội đề ra 2,61%) .... An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững và ổn định, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương hàng năm; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên mọi lĩnh vực gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

2d7b929e9dfc9ccd3.png

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, vận động quần chúng tham gia xây dựng Đảng được Đảng bộ xã Nam xuân quan tâm thường xuyên. Cấp ủy Đảng, Chính quyền luôn kịp thời nắm bắt thông tin, xử lý dư luận xã hội; tăng cường đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, triển khai sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.Việc củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được chú trọng và đạt hiệu quả. Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm. Nhiệm kỳ qua, xã đã kết nạp được 18 đảng viên mới. Qua đánh giá xếp loại hàng năm, trung bình có 25% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 75% hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong sạch vững mạnh, vượt chỉ tiêu đại hội đề ra, không có tổ chức Đảng yếu kém; Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bình quân hàng năm đạt 12,6%, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 70,2%, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đạt 17,2.%, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.
Tại Đại hội, các ý kiến tham luận tập trung làm rõ những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế và tiếp tục đưa ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

3d498bb1c74d96adIMG_7505.jpg

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Lữ Ngọc Quý thường vụ huyện ủy- Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy đã biểu dương Đảng bộ và nhân dân xã Nam Xuân vì những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, kết quả đó cho thấy sự quyết tâm của Đảng bộ xã trong việc xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần nâng cao nhận thức, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của nhà nước trong sự nghiệp đổi mới, đưa địa phương vững bước đi lên theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng chí khẳng định, Nam Xuân có nhiều tiềm năng trong phát triển du lịch sinh thái nên Đảng bộ xã Đảng bộ xã cần tập trung phát triển du lịch sinh thái Hang phi, Pha Đay, du lịch cộng đồng tại bản Bút... Đây là một yêu cầu, nhiệm vụ to lớn đối với xã Nam Xuân trong nhiệm kỳ tới, vì thế, Đảng bộ xã cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để phát triển địa phương tương xứng với nhiệm vụ và yêu cầu đó. Để thực hiện được mục tiêu này, đòi hỏi Đảng bộ phải thống nhất, đoàn kết tạo đồng thuận trong nhân dân. Đồng chí Chủ Nhiệm ủy ban Kiểm tra huyện ủy đề nghị, trên cơ sở đánh giá những thành tựu, hạn chế trong nhiệm kỳ qua và xác định những thế mạnh của địa phương, Đảng bộ xã Nam Xuân cần có những giải pháp đồng bộ, tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm trên từng lĩnh vực; tập trung khai thác các lợi thế sẵn có và phát huy tối đa nội lực nhằm tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.Tập trung thực hiện xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện; Đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh....
ca70f1df5ca0ff6dIMG_7511.jpg

Các đại biểu đã phát huy dân chủ, sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nam Xuân khoá XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 12 đồng chí; bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện Quan Hóa lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 10 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

3bc1d78d7dbd8cdIMG_7570.jpg

Ngay sau thành côngĐại hội Đảng bộ xã Nam Xuân lần Thứ XIV, nhiệm kỳ 2020- 2025, chiều ngày 19/5/2020, Ban thường vụ huyện ủy đã công bố quyết định số 991 ngày 19/5/2020, về việc luân chuyển cán bộ. Theo đó Ban thường vụ huyện ủy Quan Hóa quyết định điều động đồng chí Vi Thị Huệ huyện ủy viên, thôi giữ chức Trưởng phòng văn hóa- thông tin huyện Quan Hóa, đề luân chuyển và chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức vụ Bí Thư Đảng ủy Xã Nam Xuân nhiệm kỳ 2020- 2025.