Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
124338

Huyện ủy Quan Hóa tổ chức hội nghị tổng kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XX về “nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay

Ngày 17/03/2017 00:00:00

( QH): Sáng ngày 10/3/2017, Huyện ủy Quan Hóa tổ chức hội nghị BCH mở rộng đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XX về “nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

Dự chủ trì hội nghị có đ/c Phạm Bá Diệm - Tỉnh ủy viên, BT Huyện ủy- CT HĐND huyện, đ/c Nguyễn Hữu Đồng - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, đ/c Trương Nho Tự - PBT, Chủ tịch UBND huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Thời gian qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự quan tâm chăm lo của nhân dân, sự đồng tình ủng hộ của các đoàn thể, tổ chức xã hội và sự nỗ lực cố gắng của toàn ngành, Qua 10 năm (2007-2017), thực hiện hiện nghị quyết số 01-NQ/HU của ban thường vụ huyện ủy khóa XX về “nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay, sự nghiệp giáo dục - đào tạo huyện Quan Hóa đã đạt được những kết quả quan trọng. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được bổ sung tăng cường, giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn ngày càng cao. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Việc giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đạo đức, giáo dục toàn diện học sinh được đẩy mạnh. Các nhà giáo đã tích cực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá phù hợp với đối tượng học sinh. Chú trong lồng ghép việc dạy chữ với việc giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử dân tộc và hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh. Hiện nay 100% cán bộ giáo viên các bậc học đạt trình độ đào tạo chuẩn trở lên.

Mạng lưới, quy mô giáo dục không ngừng được củng cố, hoàn thiện, ngày càng phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; có đủ các loại hình giáo dục, đào tạo, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập phong phú của nhân dân và thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, xây dựng xã hội học tập ở địa phương. Việc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi được chỉ đạo quyết liệt và hoàn thành trước kế hoạch 1 năm (hoàn thành năm 2013). Chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập THCS được cũng cố, duy trỳ, giữ vững. Hiện nay 100% các xã hoàn thành phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi; Tiểu học phổ cập đúng độ tuổi đạt tỷ lệ 89,2%; THCS đạt tỷ lệ 91%; đảm bảo vững chắc kết quả xóa mù chữ trên địa bàn huyện. Việc huy động học sinh trong độ tuổi đến trường ở các cấp học đạt tỷ lệ cao, đối với mẫ giáo và tiểu học đạt 100%; THCS đạt 98,9%; học sinh tốt nghiệp THCS học lên lớp 10 THPT đạt 76,7%; số học sinh bỏ học giữa chừng giảm hẳn.

Triển khai thực hiện nghị quyết số 01-NQ/HU của ban thường vụ huyện ủy khóa XX về “nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay các xã, thị trấn và các nhà trường đã quy hoạch tổng thể và có kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất trường học theo hướng chuẩn hóa. Trong 10 năm qua, đã có hàng chục phòng học kiên cố được xây mới, nhiều công trình vệ sinh, bàn ghế, đồ dùng học tập được xây dựng, mua sắm, nhiều cây xanh bóng mát được trồng giúp cho cảnh quan môi trường học đường ngày càng sạch đẹp, cơ sở vật chất thêm khang trang. Hiện nay toàn huyện có 14/52 trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt 26,9%. Chuyển đổi được 3 trường THCS sang mô hinh trường phổ thông dân tộc bán trú- trung học cơ sở. Xây dựng thành công trường THCS&THPT Quan Hóa. Những thành tựu về giáo dục, đào tạo thời gian qua đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương nói riêng và huyện nhà nói chung.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, qua 10 năm thực hiện nghị quết số 01-NQ/HU của ban thường vụ huyện ủy khóa XX về “nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay, Ngành giáo dục huyện nhà còn nhiều tồn tại, hạn chế như sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền cơ sở từng lúc, từng nơi thiếu chặt chẻ, chưa phát huy hiệu quả. Mối quan hệ giữa gia đinh- nhà trường- xã hội tyrong việc giáo dục học sinh chưa tạo được sự mật thiết, tình trạng học sinh bỏ học và đi học không thường xuyên vẫn chưa được khắc phục. Chất lượng giáo dục của huyện ta so với Tỉnh và 11 huyện miện núi còn thấp. tỷ lệ học sinh yếu kém còn nhiều. Công tác quản lý, chỉ đạo, thực hiện phát triển giáo dục và đào tạo còn nhiều lúng túng. Công tác quy hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục còn hạn chế. Một số ít cán bộ quản lý, giáo viên còn hạn chế về năng lực, chưa tâm huyết với nghề. Bệnh thành tích trong giáo dục, áp lực tâm lý về bằng cấp vẫn còn chi phối nặng nề. Trung tâm học tập cộng đồng ít được quan tâm, hoạt động kém hiệu quả.…

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung tháo gở khó khăn và khắc phục những tồn tại, yếu kém thời gian qua. Hội nghị đã thông qua dự thảo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về “nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2017- 2020, định hướng đến năm 2025”; Dự thảo kế hoạch hành động nghị quyết số 02 của BCH Đảng bộ huyện về “nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo huyện giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025”.

Thảo luận tại hội nghị các đại biểu đều thống nhất cao với nội dung báo cáo tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện nghị quyết số 01 của BCH Đảng bộ huyện về “nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay”. Đồng thời chi rõ những hạn chế, tồi tại như: Một số cán bộ quản lý, giáo viên chưa thực sự tâm huyết với nghề, làm việc còn cầm chừng, hiệu quả công việc không cao. Công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch, sắp sếp, bổ nhiệm vẫn còn bất cập, hạn chế, chưa phù hợp. Bậc học mầm non chưa được quan tâm một cách công bằng và đúng mức. Điều kiện cơ sở vật chất- trang thiết bị chưa đáp ứng được mục tiêu yêu cầu đặt ra. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia ở 3 cấp học. Chính quyền địa phương cần ưu tiên về mặt bằng quỹ đất trong đầu tư xây dựng mới và mở rộng khuôn viên đối với các trường xây dựng đạt chuẩn. Cần tiếp tục xây dựng mô hình trường bán trú và bán trú dân nuôi. Đảm bảo ổn định cán bộ giáo viên, nhân viên trong các đơn vị trường học từ 5 năm trở lên. Biểu dương kịp thời những điển hình tiến tiến trong công tác giáo dục. Tập trung nâng cao chất lượng mũi nhọn…

Đồng chí Phạm Bá Diệm - Bí thư HUyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát bieur kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị đ/c Phạm bá Diệm Tỉnh ủy viên BT huyện ủy- CT HĐND huyện biểu dương những kết quả mà ngành giáo dục đạt được trogn thời gian qua. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tập trong khắc phục ngay trong thời gian sớm nhất. Đồng thời nhấn mạnh Ngành giáo dục huyện cần chủ động tham mưu đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến về đổi mới giáo dục và đào tạo để các cấp ủy, chính quyền,các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dânnhận thức đúng đắn quan điểm, mục tiêu,nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạocủa Đảng; tạo thống nhất trong nhận thức, thay đổi trong tư duy, cách nhìn nhận, đánh giá về đổi mới giáo dục, đào tạo. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Quan tâm phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, chú ý xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, phát huy nội lực của toàn ngành là nhiệm vụ cấp thiết trong quá trình đổi mới. Tăng cường các biện pháp để nâng cao trình độ chuyên môn, trách nhiệm, tâm huyết nghề nghiệp của thầy cô giáo, người đứng đầu các trường học, ngành học. Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn ....

Đồng chí Phạm Bá Diệm - Bí thư Huyện ủy trao tặng giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyêt 01-NQ/HU

Đồng chí Nguyễn Hữ Đồng - PBT Thường trực, đồng chí Trương Nho Tự - PBT, Chủ tịch UBND huyện trao tặng giấy khen cho các cá nhânđạt thành tích xuất sắc

trong thực hiện Nghị quyêt 01-NQ/HU

Nhân dịp này đồng chí Phạm Bá Diệm tỉnh ủy viên BT huyện ủy- CT HĐND huyện, đ/c Nguyễn Hữu Đồng Phó bí thư thường trực huyện ủy, đ/c Trương Nho Tự PBT chủ tịch UBND huyện đã trao giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện nghị quyết số 01 của ban thường vụ huyện ủy khóa XX về “nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

Huyện ủy Quan Hóa tổ chức hội nghị tổng kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XX về “nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay

Đăng lúc: 17/03/2017 00:00:00 (GMT+7)

( QH): Sáng ngày 10/3/2017, Huyện ủy Quan Hóa tổ chức hội nghị BCH mở rộng đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XX về “nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

Dự chủ trì hội nghị có đ/c Phạm Bá Diệm - Tỉnh ủy viên, BT Huyện ủy- CT HĐND huyện, đ/c Nguyễn Hữu Đồng - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, đ/c Trương Nho Tự - PBT, Chủ tịch UBND huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Thời gian qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự quan tâm chăm lo của nhân dân, sự đồng tình ủng hộ của các đoàn thể, tổ chức xã hội và sự nỗ lực cố gắng của toàn ngành, Qua 10 năm (2007-2017), thực hiện hiện nghị quyết số 01-NQ/HU của ban thường vụ huyện ủy khóa XX về “nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay, sự nghiệp giáo dục - đào tạo huyện Quan Hóa đã đạt được những kết quả quan trọng. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được bổ sung tăng cường, giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn ngày càng cao. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Việc giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đạo đức, giáo dục toàn diện học sinh được đẩy mạnh. Các nhà giáo đã tích cực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá phù hợp với đối tượng học sinh. Chú trong lồng ghép việc dạy chữ với việc giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử dân tộc và hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh. Hiện nay 100% cán bộ giáo viên các bậc học đạt trình độ đào tạo chuẩn trở lên.

Mạng lưới, quy mô giáo dục không ngừng được củng cố, hoàn thiện, ngày càng phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; có đủ các loại hình giáo dục, đào tạo, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập phong phú của nhân dân và thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, xây dựng xã hội học tập ở địa phương. Việc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi được chỉ đạo quyết liệt và hoàn thành trước kế hoạch 1 năm (hoàn thành năm 2013). Chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập THCS được cũng cố, duy trỳ, giữ vững. Hiện nay 100% các xã hoàn thành phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi; Tiểu học phổ cập đúng độ tuổi đạt tỷ lệ 89,2%; THCS đạt tỷ lệ 91%; đảm bảo vững chắc kết quả xóa mù chữ trên địa bàn huyện. Việc huy động học sinh trong độ tuổi đến trường ở các cấp học đạt tỷ lệ cao, đối với mẫ giáo và tiểu học đạt 100%; THCS đạt 98,9%; học sinh tốt nghiệp THCS học lên lớp 10 THPT đạt 76,7%; số học sinh bỏ học giữa chừng giảm hẳn.

Triển khai thực hiện nghị quyết số 01-NQ/HU của ban thường vụ huyện ủy khóa XX về “nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay các xã, thị trấn và các nhà trường đã quy hoạch tổng thể và có kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất trường học theo hướng chuẩn hóa. Trong 10 năm qua, đã có hàng chục phòng học kiên cố được xây mới, nhiều công trình vệ sinh, bàn ghế, đồ dùng học tập được xây dựng, mua sắm, nhiều cây xanh bóng mát được trồng giúp cho cảnh quan môi trường học đường ngày càng sạch đẹp, cơ sở vật chất thêm khang trang. Hiện nay toàn huyện có 14/52 trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt 26,9%. Chuyển đổi được 3 trường THCS sang mô hinh trường phổ thông dân tộc bán trú- trung học cơ sở. Xây dựng thành công trường THCS&THPT Quan Hóa. Những thành tựu về giáo dục, đào tạo thời gian qua đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương nói riêng và huyện nhà nói chung.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, qua 10 năm thực hiện nghị quết số 01-NQ/HU của ban thường vụ huyện ủy khóa XX về “nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay, Ngành giáo dục huyện nhà còn nhiều tồn tại, hạn chế như sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền cơ sở từng lúc, từng nơi thiếu chặt chẻ, chưa phát huy hiệu quả. Mối quan hệ giữa gia đinh- nhà trường- xã hội tyrong việc giáo dục học sinh chưa tạo được sự mật thiết, tình trạng học sinh bỏ học và đi học không thường xuyên vẫn chưa được khắc phục. Chất lượng giáo dục của huyện ta so với Tỉnh và 11 huyện miện núi còn thấp. tỷ lệ học sinh yếu kém còn nhiều. Công tác quản lý, chỉ đạo, thực hiện phát triển giáo dục và đào tạo còn nhiều lúng túng. Công tác quy hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục còn hạn chế. Một số ít cán bộ quản lý, giáo viên còn hạn chế về năng lực, chưa tâm huyết với nghề. Bệnh thành tích trong giáo dục, áp lực tâm lý về bằng cấp vẫn còn chi phối nặng nề. Trung tâm học tập cộng đồng ít được quan tâm, hoạt động kém hiệu quả.…

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung tháo gở khó khăn và khắc phục những tồn tại, yếu kém thời gian qua. Hội nghị đã thông qua dự thảo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về “nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2017- 2020, định hướng đến năm 2025”; Dự thảo kế hoạch hành động nghị quyết số 02 của BCH Đảng bộ huyện về “nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo huyện giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025”.

Thảo luận tại hội nghị các đại biểu đều thống nhất cao với nội dung báo cáo tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện nghị quyết số 01 của BCH Đảng bộ huyện về “nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay”. Đồng thời chi rõ những hạn chế, tồi tại như: Một số cán bộ quản lý, giáo viên chưa thực sự tâm huyết với nghề, làm việc còn cầm chừng, hiệu quả công việc không cao. Công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch, sắp sếp, bổ nhiệm vẫn còn bất cập, hạn chế, chưa phù hợp. Bậc học mầm non chưa được quan tâm một cách công bằng và đúng mức. Điều kiện cơ sở vật chất- trang thiết bị chưa đáp ứng được mục tiêu yêu cầu đặt ra. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia ở 3 cấp học. Chính quyền địa phương cần ưu tiên về mặt bằng quỹ đất trong đầu tư xây dựng mới và mở rộng khuôn viên đối với các trường xây dựng đạt chuẩn. Cần tiếp tục xây dựng mô hình trường bán trú và bán trú dân nuôi. Đảm bảo ổn định cán bộ giáo viên, nhân viên trong các đơn vị trường học từ 5 năm trở lên. Biểu dương kịp thời những điển hình tiến tiến trong công tác giáo dục. Tập trung nâng cao chất lượng mũi nhọn…

Đồng chí Phạm Bá Diệm - Bí thư HUyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát bieur kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị đ/c Phạm bá Diệm Tỉnh ủy viên BT huyện ủy- CT HĐND huyện biểu dương những kết quả mà ngành giáo dục đạt được trogn thời gian qua. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tập trong khắc phục ngay trong thời gian sớm nhất. Đồng thời nhấn mạnh Ngành giáo dục huyện cần chủ động tham mưu đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến về đổi mới giáo dục và đào tạo để các cấp ủy, chính quyền,các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dânnhận thức đúng đắn quan điểm, mục tiêu,nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạocủa Đảng; tạo thống nhất trong nhận thức, thay đổi trong tư duy, cách nhìn nhận, đánh giá về đổi mới giáo dục, đào tạo. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Quan tâm phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, chú ý xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, phát huy nội lực của toàn ngành là nhiệm vụ cấp thiết trong quá trình đổi mới. Tăng cường các biện pháp để nâng cao trình độ chuyên môn, trách nhiệm, tâm huyết nghề nghiệp của thầy cô giáo, người đứng đầu các trường học, ngành học. Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn ....

Đồng chí Phạm Bá Diệm - Bí thư Huyện ủy trao tặng giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyêt 01-NQ/HU

Đồng chí Nguyễn Hữ Đồng - PBT Thường trực, đồng chí Trương Nho Tự - PBT, Chủ tịch UBND huyện trao tặng giấy khen cho các cá nhânđạt thành tích xuất sắc

trong thực hiện Nghị quyêt 01-NQ/HU

Nhân dịp này đồng chí Phạm Bá Diệm tỉnh ủy viên BT huyện ủy- CT HĐND huyện, đ/c Nguyễn Hữu Đồng Phó bí thư thường trực huyện ủy, đ/c Trương Nho Tự PBT chủ tịch UBND huyện đã trao giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện nghị quyết số 01 của ban thường vụ huyện ủy khóa XX về “nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)