Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
124338

Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân xã Nam Xuân khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 06/01/2021 15:26:56

Sáng Ngày 06/01/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân xã Nam Xuân khóa XIX (nhiệm kỳ 2016-2021) tổ chức kỳ họp lần thứ 12 nhằm đánh giánhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trong năm 2020 và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Tham dự có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, lãnh đạo các ngành, đoàn thể của xã cùng các vị đại biểu HĐND xã.

135529496_153163849673705_170260634550184566_n.jpg

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo hoạt động của UBND xã năm 2020, kế hoạch, nhiệm vụ giải pháp năm; thông báo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền; báo cáo kết quả kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khoá XIX; báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2020, phương án thu chi ngân sách năm 2021; Tờ trình của uỷ bân nhân dân xã về việc đề nghị phê chuẩn dự toán thu NSNN, chi NSĐP và phân bổ ngân sách năm 2021; Tờ trình của UBND xã đề nghị phê duyệt các mục tiêu phát triển KT-XH năm 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế , Ban KTXH HĐND xã

Trong năm, địa phương đã tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Tổng diện tích sản xuất nông nghiệp 76,29 ha, năng suất bình quân đạt 5,5 tấn/ha. Tổng đàn gia súc 8.437 con.Thu ngân sách ước thực hiện 9.635.146.000 đ, Thu nhập bình quân đầu người đạt 25,8 triệu đồng/người; tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 9,3%. Tổng giá trị sản xuất đạt 56,7 tỷ đồng; Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định. Hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển quân năm 2020. HĐND, UBND có nhiều đổi mới trong công tác quản lý, điều hành, cụ thể hóa thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy xã đề ra.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân xã lần thứ 12 khóa XIX cũng đã biểu quyết thông qua 04 dự thảo Nghị quyết trong năm 2021.

136047646_772794310256050_6028502384277714897_n.jpg
22.jpg

134631861_394443281660430_2340319220392945042_n.jpg
Bích Bích

Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân xã Nam Xuân khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng lúc: 06/01/2021 15:26:56 (GMT+7)

Sáng Ngày 06/01/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân xã Nam Xuân khóa XIX (nhiệm kỳ 2016-2021) tổ chức kỳ họp lần thứ 12 nhằm đánh giánhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trong năm 2020 và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Tham dự có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, lãnh đạo các ngành, đoàn thể của xã cùng các vị đại biểu HĐND xã.

135529496_153163849673705_170260634550184566_n.jpg

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo hoạt động của UBND xã năm 2020, kế hoạch, nhiệm vụ giải pháp năm; thông báo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền; báo cáo kết quả kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khoá XIX; báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2020, phương án thu chi ngân sách năm 2021; Tờ trình của uỷ bân nhân dân xã về việc đề nghị phê chuẩn dự toán thu NSNN, chi NSĐP và phân bổ ngân sách năm 2021; Tờ trình của UBND xã đề nghị phê duyệt các mục tiêu phát triển KT-XH năm 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế , Ban KTXH HĐND xã

Trong năm, địa phương đã tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Tổng diện tích sản xuất nông nghiệp 76,29 ha, năng suất bình quân đạt 5,5 tấn/ha. Tổng đàn gia súc 8.437 con.Thu ngân sách ước thực hiện 9.635.146.000 đ, Thu nhập bình quân đầu người đạt 25,8 triệu đồng/người; tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 9,3%. Tổng giá trị sản xuất đạt 56,7 tỷ đồng; Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định. Hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển quân năm 2020. HĐND, UBND có nhiều đổi mới trong công tác quản lý, điều hành, cụ thể hóa thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy xã đề ra.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân xã lần thứ 12 khóa XIX cũng đã biểu quyết thông qua 04 dự thảo Nghị quyết trong năm 2021.

136047646_772794310256050_6028502384277714897_n.jpg
22.jpg

134631861_394443281660430_2340319220392945042_n.jpg
Bích Bích