Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
124338

Hội đồng nhân dân xã Nam Xuân tiến hành kỳ họp thứ Chín

Ngày 25/07/2019 07:44:49

Ngày 24/7/2019 HĐND xã Nam Xuân khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, đã tổ chức kỳ họp thứ Chín, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2019, thảo luận, quyết nghị nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2019.

kh.jpg
Kỳ họp đã thông qua báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế- văn hoá xâ hội,quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm 2019.
ảnh bìa.jpg
Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho bà con nhân dân. Tổng giá trị sản xuất đạt 50,91%; thu nhập bình quân dầu người đạt: 12.582.083 đồng ( tăng 2,5 triệu đồng) đạt 54,77%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt: 34.780.000 đồng. Tỷ trọng theo cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp: 63%, Công nghiệp xây dựng: 7%; Dịch vụ: 20%. Các chỉ tiêu về văn hoá có nhiều chuyển biến tích cực, vệ sinh môi trường, An toàn thực phầm luôn được đảm bảo.
hhh.jpg
Kỳ họp cũng nêu ra những tồn tại, hạn chế đang mắc phải cần khắc phục, chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm.
Tại kỳ họp đã nghe các báo cáo: Báo cáo của UBND xã về tình hình KTXH,QPAN và sự điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm; Thông báo của UBMTTQ xã về tham gia xây dựng chính quyền và các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp; Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện; Bắp cáo của Thường trực HĐND về kết quả giám sát thường kỳ 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND xã.
Các đại biểu HĐND tham gia thảo luận, có ý kiến bổ sung hoàn thiện phương hướng phát triển kinh tế- xã hội- quốc phòng- an ninh 6 tháng cuối năm và những vấn đề cử tri đang quan tâm.
Kỳ họp đã thông qua dự thảo Nghị quyết, các đại biểu HĐND đã biểu quyết giơ tay nhất trí 100% tán thành các nội dung theo Nghị quyết đã nêu.
Kỳ họp thứ Chín HĐND xã Nam Xuân tiến hành nghiêm túc, khẩn trương, sôi nổi và kết thúc vào hồi 12h cùng ngày.
Hà Bích

Hội đồng nhân dân xã Nam Xuân tiến hành kỳ họp thứ Chín

Đăng lúc: 25/07/2019 07:44:49 (GMT+7)

Ngày 24/7/2019 HĐND xã Nam Xuân khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, đã tổ chức kỳ họp thứ Chín, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2019, thảo luận, quyết nghị nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2019.

kh.jpg
Kỳ họp đã thông qua báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế- văn hoá xâ hội,quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm 2019.
ảnh bìa.jpg
Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho bà con nhân dân. Tổng giá trị sản xuất đạt 50,91%; thu nhập bình quân dầu người đạt: 12.582.083 đồng ( tăng 2,5 triệu đồng) đạt 54,77%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt: 34.780.000 đồng. Tỷ trọng theo cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp: 63%, Công nghiệp xây dựng: 7%; Dịch vụ: 20%. Các chỉ tiêu về văn hoá có nhiều chuyển biến tích cực, vệ sinh môi trường, An toàn thực phầm luôn được đảm bảo.
hhh.jpg
Kỳ họp cũng nêu ra những tồn tại, hạn chế đang mắc phải cần khắc phục, chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm.
Tại kỳ họp đã nghe các báo cáo: Báo cáo của UBND xã về tình hình KTXH,QPAN và sự điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm; Thông báo của UBMTTQ xã về tham gia xây dựng chính quyền và các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp; Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện; Bắp cáo của Thường trực HĐND về kết quả giám sát thường kỳ 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND xã.
Các đại biểu HĐND tham gia thảo luận, có ý kiến bổ sung hoàn thiện phương hướng phát triển kinh tế- xã hội- quốc phòng- an ninh 6 tháng cuối năm và những vấn đề cử tri đang quan tâm.
Kỳ họp đã thông qua dự thảo Nghị quyết, các đại biểu HĐND đã biểu quyết giơ tay nhất trí 100% tán thành các nội dung theo Nghị quyết đã nêu.
Kỳ họp thứ Chín HĐND xã Nam Xuân tiến hành nghiêm túc, khẩn trương, sôi nổi và kết thúc vào hồi 12h cùng ngày.
Hà Bích